OnderwijsRoutePlanner+

De OnderwijsRoutePlanner+ (ORP+) is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in welke onderwijsroutes voor een kind cognitief gezien goed passend zouden kunnen zijn. Daarbij wordt gekeken naar de cognitieve ontwikkeling van een kind ten opzichte van die van leeftijdsgenoten.

Met behulp van de ORP+ is het mogelijk om verschillende scenario's te bekijken, zoals één of meerdere versnellingen, een plusklas en/of een overstap naar voltijds hoogbegaafden onderwijs. In elk scenario kan bekeken worden wat zo'n wijziging van onderwijsroute voor gevolgen zal hebben voor het aantal ontwikkelingsgelijken dat een kind in de klas zou kunnen treffen (en daarmee samenhangend de mogelijkheid om het kind een goed passend onderwijsaanbod te kunnen bieden).

De ORP+ kan ook ingezet worden bij beslissingen over versnellen, of juist het wel of niet terugdraaien ervan, binnen het voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Er wordt in alle weer te geven scenario's steeds rekening gehouden met de geboortedatum van een kind (of het een vroege of een late leerling is), het TIQ en het uitstroomprofiel van de school waarop het zit.

Welk onderwijstraject uiteindelijk het meest passend zal zijn voor een kind is uiteraard ook van andere factoren afhankelijk dan alleen de cognitieve ontwikkeling van een kind. De keuze voor een bepaalde interventie zal altijd in overleg met de betrokken (onderwijs-/hb-)professionals, ouders en indien mogelijk ook de leerling zelf gemaakt moeten worden. De ORP+ is daarbij, net als intelligentieonderzoek, een waardevol en objectief hulpmiddel.

Om de OnderwijsRoutePlanner+ in te kunnen vullen heb je het volgende nodig:

  • De voor- en achternaam van de leerling
  • Geboortedatum van de leerling
  • Gegevens over eerdere versnellingen of doublures
  • Een betrouwbare, zo recent mogelijke, totaal IQ-score

We zijn momenteel bezig met een how-to video waarin ook de achtergrond van de ORP+ aan bod komt, maar mail gerust als je voor die tijd al vragen hebt.

Je kunt je hieronder ook inschrijven voor het webinar over de ORP+ op woensdag 8 december om 15:00 uur.

Startlicentie ORP+

Wilt u de OnderwijsRoutePlanner+ gaan gebruiken binnen uw school of praktijk?

Voor €25 kunt u een startlicentie aanschaffen. De startlicentie geeft u de mogelijkheid om de ORP+ voor twee kinderen binnen uw school of praktijk in te zetten.

Voor verder gebruik betaalt u daarna € 8,95 excl BTW per kind (deze kosten worden achteraf gefactureerd). 

U kunt de ORP+ gedurende een maand steeds opnieuw invullen voor hetzelfde kind, wat u de ruimte geeft om de verschillende scenario's binnen die tijd samen met diens ouders en bij het kind betrokken onderwijsprofessionals nog eens door te nemen en eventueel aan te passen.

LET OP: Om de ORP+ in te mogen zetten moet bij een kind altijd eerst een intelligentieonderzoek zijn afgenomen waarbij een betrouwbaar TIQ is bepaald.

25,00 excl BTW

ORP+ accounts kunnen worden aangemaakt voor:

  • Medewerkers van praktijken waarbinnen ten minste één psycholoog of orthopedagoog werkzaam is die bevoegd is om intelligentieonderzoek af te nemen
  • HB-professionals en IB'ers verbonden aan een school of samenwerkingsverband
  • Zelfstandig werkende HB-professionals

Het beoordelen van een aanvraag en het aanmaken van het account kan tot 3 werkdagen in beslag nemen.