Intelligentieonderzoek bij (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen: Werken met de KIQT+

Voor gekwalificeerde testleiders

Deze cursus wordt gegeven door Talentissimo

Tijdens deze cursusmiddag kijken we naar de verschillende vormen van intelligentieonderzoek bij (vermoedelijk) (hoog)begaafde en dubbel bijzondere kinderen. Vanuit onderzoek en praktijk belichten we de kansen en uitdagingen van onderzoek doen naar intelligentie bij deze doelgroep. Aan bod komen zaken als ‘te moeilijk denken’ en daardoor fouten maken, kinderen met een migratieachtergrond of/en een lagere sociaal economische status, kinderen die een leerstoornis hebben en natuurlijk de psychometrie: hoe meet je betrouwbaar in een kleine populatie aan de buitenkant van de Bell-curve?

In het bijzonder gaan we werken met intelligentietest ‘KIQT+’, de Kinder IQ Test Plus – ontworpen voor bovengemiddeld intelligente kinderen. We verkennen waarom het onderliggend model (Item Respons Theorie) anders is dan de bekende Klassieke Test Theorie, hoe deze test aansluit bij de (vermoedelijk) (hoog)begaafde doelgroep en hoe het afnemen hiervan in zijn werk gaat. Ook delen we casuïstiek: hoogbegaafde kinderen en de uitdagingen die je als diagnosticus tegen kunt komen tijdens het onderzoek.

Na deze middag heb je:

 • Begrip van de kenmerken van hoogbegaafdheid bij kinderen
 • Kennis van de valkuilen en kansen van het onderzoek doen bij (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen, vanuit onderzoek en in de praktijk
 • Ervaring met het afnameprotocol en de theoretische achtergrond van de KIQT+ (intelligentietest ontwikkeld voor bovengemiddeld intelligente kinderen)

Alleen voor psychologen, (ortho)pedagogen en andere gekwalificeerde testleiders.

Praktisch

 • Wanneer (keuze uit): 
  • donderdag 6 oktober 2022 van 13:00 tot 17:30 uur
  • donderdag 9 maart 2023 van 13:00 tot 17:30 uur
  • dinsdag 6 juni 2023 van 13:00 tot 17:30 uur
 • Locatie: Talentissimo Zeist 
 • Doelgroep: Psychologen, (ortho)pedagogen en andere gekwalificeerde testleiders
 • Inschrijving verloopt via Talentissimo

Deze training is niet verplicht om de KIQT+ af te mogen nemen (behalve voor de kwalificatie “HBO Bachelor Toegepaste Psychologie”), maar wel waardevol om goed inzicht te krijgen in de materialen, wat de KIQT+ precies meet en hoe de uitslagen goed geïnterpreteerd kunnen worden. 

De training kan ook gevolgd worden als je nog twijfelt of je de KIQT+ aan wilt schaffen. Je hoeft hem zelf dus nog niet in huis te hebben.

Ben je gekwalificeerd psycholoog of orthopedagoog en zijn er binnen jouw praktijk en onder jouw supervisie testassistenten of stagiaires werkzaam? In overleg mag je hen ook inschrijven voor deze training. 

Quote by Susan Jackson: We can't measure a three-foot organism with a one-foot ruler.