PRIVACYVERKLARING SCALIQ 

SCALIQ vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met f.hovinga@scaliq.com.

 Artikel 1              Wie ben ik?

SCALIQ is gevestigd te (3701 EG) Zeist aan de Steynlaan 30. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51918501. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2              Welke gegevens gebruik ik?

 Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk uw naam, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Andere gegevens zijn bijvoorbeeld rapporten van eerdere IQ-testen of psychologische rapporten. Ik gebruik deze gegevens om u op de hoogte te houden en van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze samenwerking.

Om uw bestelling te beheren zal ik uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, betalingsgegevens en dossiergegevens tot 15 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie, indien van toepassing, verwerk ik uw naam, eventueel bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, klantnummer,verzekeringsgegevens, bsn, e-mail, telefoonnummer en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van u verwijderen.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van de klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten in uw dossier bewaren, tot dat vernietigd wordt.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik gebruik uw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. U heeft hier expliciete toestemming voor gegeven met het inschrijven op de nieuwsbrief. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft voor mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal uw gebruik van de website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik, indien ik daarvoor uw toestemming heb verkregen, uw naam en de inhoud van uw bericht. En wanneer u contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om uw naam, telefoonnummer en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over mijn diensten bewaar ik tot u een verzoek doet tot verwijdering en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik nadat uw aanvraag is afgerond, tenzij het leidt tot een cliëntrelatie, een bestelling, of uw inschrijving op de nieuwsbrief.

Tot slot verwerk ik uw naam en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op mijn blogs achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren totdat u uw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

 Artikel 3              Hoe verkrijg ik deze gegevens?

 Bovenstaande gegevens heb ik verkregen, omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt.

Artikel 4              Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

 De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij SCALIQ om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar f.hovinga@scaliq.com. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

Artikel 5              Wie ontvangen uw gegevens?

SCALIQ zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6              Slotbepalingen

 Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar f.hovinga@scaliq.com. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.