De ZOOV+ is een klassikale, adaptieve screener om cognitief sterke leerlingen te signaleren. Door de inzet van de ZOOV+ voldoet u eenvoudig en snel aan de signaleringsplicht die binnen passend onderwijs wordt benoemd. 

De naam ZOOV+ (spreek uit als “Zoef Plus”) is afgeleid van iets wat wij bij SCALIQ heel belangrijk vinden:

Zie in het Onderwijs de OntwikkelingsVoorsprong

Zo is de ZOOV+ screener meer- en hoogbegaafdheid in te zetten:

 • Klassikaal, in kleine groepjes of individueel af te nemen door leerkracht of IB’er;
 • Kinderen maken zelf opgaven op een device, adaptief dus altijd op hun eigen niveau; 
 • Afname duurt tussen de 5 en 15 minuten;
 • Passende manier om te voldoen aan de signaleringsplicht, al bij de jongsten van de school; 
 • Tevens passend als screener voor toelating voor een plusklas / voltijds hb-onderwijs; 
 • Kan worden ingezet vanaf januari groep 2 (BE: 3e kleuterklas) tot eind groep 8 (BE: leerjaar 6). 

Voordelen van de ZOOV+: 

 • Objectief signaleren: je ziet geen talent over het hoofd;
 • Heel weinig voorbereidings- en verwerkingstijd nodig;
 • Geschikt voor kinderen met een (vermoedelijke) leerstoornis, of leerlingen die onderpresteren / zich aanpassen;
 • Geschikt voor kinderen die de Nederlandse taal niet (goed) beheersen, zoals kinderen met een migratieachtergrond;
 • Resultaat direct beschikbaar: zie welke leerlingen bij de cognitief sterkste 20% of 5% behoren. Voorbeeldresultaat van een klas zien? Dat kan hier;
 • Uitleg met een korte interpretatie van de resultaten en een aantal algemene handelingsadviezen;
 • Onderbouwd met onderzoek bij duizenden kinderen. 

Wilt u meer achtergrondinformatie over hoe de ZOOV+ werkt en hoe deze toe te passen is? Download deze PDF. U kunt zich ook inschrijven voor het (gratis) webinar “De ZOOV+ in de praktijk” op 15 september. Kunt u daar niet live bij aanwezig zijn? Geen zorgen: als u zich inschrijft ontvangt u na afloop van het webinar een link naar de opname.

Praktische toepassing

Afnameadvies

Start uw school voor het eerst met de ZOOV+? Neem hem in alle leerjaren af, zodat u schoolbreed een goed overzicht heeft welke leerlingen wellicht meer aan zouden kunnen dan de reguliere lesstof. Daarna kunt u overgaan op een aantal vooraf bepaalde afname momenten passend bij het beleid van uw school, zoals:

 • Eind groep 2 (BE: 3e kleuterklas), zodat er in groep 3 (BE: leerjaar 1) gestart kan worden met differentiëren.
 • Bij instroom vanaf een andere basisschool, om cognitief talentvolle leerlingen vanaf de start in beeld te krijgen.
 • Voor de start van een plusklas of hb-programma, om te ontdekken welke leerlingen hierin zouden kunnen passen.
 • Heeft uw school een eerste opvang anderstaligen? Neem de ZOOV+ dan af bij alle leerlingen die in- of uitstromen, zodat zij op het juiste niveau kunnen worden begeleid.

Afnames zijn mogelijk vanaf januari van groep 2 (BE: 3e kleuterklas), tenzij er al eerder een ontwikkelingsvoorsprong is gesignaleerd. 

Benodigdheden

Om de ZOOV+ te kunnen afnemen is nodig:

 • Leerlinggegevens (voornaam, geboortedatum, geslacht); 
 • Per kind een tablet, laptop of computer;
 • Bij een klassikale afname of een afname in kleine groepjes moet de leerkracht zelf ook over een computer of tablet beschikken;
 • Een betrouwbare internetverbinding. 

Voor een afname zet de leerkracht/IB’er alle gegevens van de kinderen in het systeem klaar. Vanzelfsprekend is er een uitgebreide handleiding beschikbaar voor voorbereiding, afname en interpretatie van de ZOOV+, evenals enkele algemene handelingsadviezen op basis van het soort signalering.

Aanschaf  ZOOV+

Een startlicentie voor uw school aanschaffen? Dit kost €195 (excl. BTW). De startlicentie dekt de administratie- en opstartkosten. U krijgt daarmee toegang voor iedereen binnen uw school. Ook kunt u de uitgebreide handleiding en handelingsadviezen voor de verschillende groepen lezen. 

Voor het onbeperkt afnemen van de ZOOV+ binnen uw school betaalt u per schooljaar een bedrag dat afhankelijk is van de grootte van uw school. Deze kosten worden aan het begin van elk schooljaar gefactureerd. Wilt u voor meerdere scholen vanuit uit bestuur/SWV de ZOOV+ aanschaffen? Neem dan contact op voor een offerte op maat. 

Schoolgrootte Kosten eerste schooljaar (excl. BTW) Kosten per volgend schooljaar (excl. BTW)
<100 leerlingen € 270 € 75
100-200 leerlingen € 310 € 115
201-300 leerlingen € 384 € 189
301-500 leerlingen € 480 € 285
501-750 leerlingen € 640 € 445
751-1000 leerlingen € 795 € 600
1001-1500 leerlingen € 1020 € 825

 

195,00 excl BTW

Wat vinden anderen?

Linda, intern begeleider: “Ik ben erg verrast door de resultaten: we signaleren nu leerlingen die we nog niet in beeld hadden!” 

Pascal, leerkracht: “Makkelijk om mee te werken en leuk voor de leerlingen om te doen. En het kost weinig tijd, die kan ik goed elders inzetten.” 

Josephine (7 jaar): “Ik vond het heel leuk, het zijn net puzzels!” 

Meer weten?

Wilt u meer achtergrondinformatie en een voorbeeld van een resultatenoverzicht? Download deze PDF. U kunt ook de opname bekijken van het webinar “De ZOOV+ in de praktijk“.

Heeft u daarna vragen of zijn er dingen nog niet helemaal duidelijk? Stel uw vragen gerust aan ons via info@scaliq.com. We reageren binnen twee werkdagen, meestal sneller. Waar helpend maken we graag een telefonische afspraak met u.

Quote by Susan Jackson: We can't measure a three-foot organism with a one-foot ruler.