Praktijkonderzoek op uw school of samenwerkingsverband

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Met wijzigende wet- en regelgeving én alle veranderingen in de wereld blijft het zoeken naar wat de beste manier van passend onderwijs verzorgen is. Door het doen van praktijk- en waarderend onderzoek, helpt SCALIQ in kaart te brengen wat effectief en helpend is, en waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Dit is op meerdere fronten belangrijk:

 • Leerlingen krijgen het best passende onderwijs
 • Onderwijspersoneel heeft handvatten voor hun werk en kan dit zo goed en prettig mogelijk doen
 • Het samenwerkingsverband en de school besparen geld en tijd door de niet-effectieve interventies of programma’s te verminderen of afsluiten
 • Het draagt bij aan een betere onderwijskwaliteit, een gedegen verantwoording richting ouders en omgeving, en een goede beoordeling van de onderwijsinspectie

Voorbeelden van onderzoeksvragen waarbij SCALIQ uw school en/of samenwerkingsverband kan ondersteunen:

 • Hoe kunnen we op een eerlijke manier leerlingen selecteren voor ons programma (plusklas, voltijds hb-voorziening of iets anders) en hoe maken we een inschatting van of zij succesvol zullen zijn?
 • Wat is het effect van ons onderwijs op het schoolse, sociale, en/of emotionele functioneren van leerlingen?
 • Hoe voorkomen we uitval van leerlingen, specifiek meer- en hoogbegaafde?
 • Hoe ervaren leerlingen en hun omgeving de voltijds voorziening voor hoogbegaafde leerlingen die ons SWV heeft opgezet?

Studies kunnen zowel van kwantitatieve als kwalitatieve aard zijn. Bij een kwantitatieve studie werken we met gestandaardiseerde vragenlijsten en passen we data-analyse toe om tot resultaten te komen. Bij een kwalitatieve studie worden er interviews afgenomen en/of focusgroepen georganiseerd met betrokkenen (onderwijspersoneel, bestuurders, ouders, leerlingen, etc.) en wordt hieruit een analyse gedaan.

Hoe gaan we te werk?

Wanneer we starten met onderzoek op jullie school en/of samenwerkingsverband, ziet dit er in grote lijnen zo uit:

 1. Er is informeel contact over of uw vraag er één is waarbij SCALIQ kan ondersteunen. We zijn daarin selectief: onze missie is het verbeteren van het onderwijs. We gaan enkel met onderzoeken aan de slag die aan zo’n verbetering zouden kunnen bijdragen. Kunnen we daarbij van meerwaarde zijn? Dan wordt een indicatie van de grootte van het traject vrijblijvend afgegeven. Bij akkoord gaan we verder met stap twee:
 2. We vragen bij u meer informatie op en overleggen met u en/of andere betrokkenen over de uitdaging of vraag waar jullie tegenaan lopen. Onder de begeleiding van de SCALIQ-onderzoekers wordt een onderzoeksvraag geformuleerd. Dit is het startpunt van onderzoek om een antwoord op jullie vraag of oplossing voor de uitdaging te vinden.
 3. De hoofdonderzoeker stelt een onderzoeksplan op en geeft aan wat hiervoor nodig is aan inzet en middelen. Er wordt op basis hiervan een meer precieze offerte opgesteld.
 4. Het onderzoek start. Afhankelijk van de vraag en het plan, evenals de timing met betrekking tot uw en onze agenda, kan dit meestal op korte termijn. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de vraag: als het gaat om een effectiviteitsmeting, is er bijvoorbeeld tijd nodig tussen nulmeting en resultaatmeting. Gaat het om een onderzoek naar huidige status met aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling? Dan kan de looptijd ook kort zijn. Tijdens het onderzoek is er regelmatig overleg tussen de aan u toegewezen onderzoeker en uw organisatie.
 5. Het onderzoek wordt afgerond en gepresenteerd aan u en uw genodigden. Ook wordt er een rapport gemaakt: een technische versie met de data-analyse of analyse van de kwalitatieve informatie én een leesbare versie voor bijvoorbeeld media of mensen in uw school/SWV die niet thuis zijn in onderzoek. Afhankelijk van de afspraken die we maken, kan er ook worden gezorgd voor infographics en/of een artikel voor op uw website of de (lokale) media.

SCALIQ is een onderzoeksorganisatie, maar we werken nauw samen met Talentissimo, expertisecentrum hoogbegaafdheid. Indien er adviezen over curriculum, uitvoer van diagnostiek, training van onderwijspersoneel of overige vragen zijn die buiten de scope van SCALIQ vallen, kunnen we gebruikmaken van de expertise van Talentissimo.

Heeft u een vraag of wilt u weten hoe SCALIQ uw school of samenwerkingsverband kan ondersteunen? Neem contact met ons op.

Psychometrische consultancy

Aan iedere goede toets en ieder goed onderzoek ligt een goed psychometrisch design ten grondslag. Deze complexe expertise heeft SCALIQ al eerder ingezet bij het maken van instrumenten als de KIQT+, OnderwijsRoutePlanner+, ZOOV+ en haar interne en externe onderzoeksopzetten. Ons team is inzetbaar voor opdrachten op het gebied van:

 

 • Psychometrische modellering en ontwerp
 • Onderzoeksopzet en toetsontwerp
 • Itemanalyse
 • Normeringsopzet en normbepaling
 • Instrumentsamenstelling
Quote by Susan Jackson: We can't measure a three-foot organism with a one-foot ruler.