KIQT+ volledig scorerapport

In het volledige score-rapport vind je het volgende:

 • Ruwe en geschaalde scores, betrouwbaarheidsinterval en percentielscores voor:
  • het Totaal IQ (TIQ), of het verkort Totaal IQ (vTIQ) als afname van 1 van de subtesten niet is gelukt
  • de subtesten (Matrices, Puzzels, Gewichten)
 • Als bij jouw kind alle subtesten zijn afgenomen en het Totaal IQ niet te laag (<105) of te hoog (170+) is, dan vind je in het score-rapport ook:
  • de Fluïde Redeneren Index (FRI)
  • de Visueel Ruimtelijke Index (VRI)
  • de Kwantitatief Redeneren Index (KRI)
  • de Werksnelheid ten opzichte van kinderen met een vergelijkbaar cognitief niveau (als de tijdsduur bij jouw kind is bijgehouden en de tester niet heeft aangegeven dat deze niet representatief is)
  • Relatieve sterktes en/of zwaktes (als daar sprake van is)
  • ...en uitleg en duiding van het bovenstaande, uiteraard

Let op: het gaat hier om een scorerapport, niet om een uitgebreid verslag met observaties en handelingsadviezen. Een voorbeeld van zo'n scorerapport vind je hier.

78,55 excl BTW

Uitverkocht

Het scorerapport zul je niet direct ontvangen, omdat we de gegevens handmatig moeten matchen en controleren voordat we de scorerapporten kunnen versturen. Vanwege drukte kan daar tot ongeveer een week overheen gaan.

Quote by Susan Jackson: We can't measure a three-foot organism with a one-foot ruler.