Dank aan alle betrokkenen!

We willen graag alle praktijken en instellingen bedanken die hebben meegewerkt aan de normering door het afnemen van testen, het werven van deelnemers of het fungeren als klankbord:

 • Samen Slimmer Groeien
 • Praktijk de Blik
 • Praktijk Extralent
 • Praktijk Hoogbegaafd
 • Praktijk JongGeleerd
 • Bureau 130
 • Praktijk de Hoofdzaak
 • Stichting IQ+
 • Goochem in Balans
 • Evelines Counselling
 • PPF Centrum voor Hoog OntwikkelingsPotentieel
 • Beren van jouw weg
 • Yoi Orthopedagogiek / Haviq
 • Gelukkig in Beeld
 • iQBegrijp
 • Prins Florisschool
 • DIDAQT
 • Edumotio
 • Youké
 • Sheila van Horn
 • L’aTent
 • Sherpa
 • Orthopedagogiepraktijk kapitein
 • Hoogbloeier
 • XieJe Talent
 • Eigenwijzer Coaching
 • Gekend Talent
 • Praktijkatelier Lisette de Kruik
 • Kinderpraktijk de Meerberg
 • 2XL Excelleren in Leren

De ontwikkeling en normering van de KIQT+ heeft drie jaar geduurd. In die tijd hebben ontzettend veel mensen een bijdrage geleverd aan dit proces. Allereerst natuurlijk alle kinderen die de afgelopen twee jaar hebben meegedaan aan de normering (en de ouders die hun kinderen hebben opgegeven en ervoor hebben gezorgd dat hun kinderen bij de normering aanwezig konden zijn). Bedankt allemaal voor jullie enthousiasme!

Daarnaast willen we de leden van de adviesraad bedanken, die van begin tot eind betrokken zijn geweest:

 • Mia Frumau en Willy Peters (PPF Centrum voor HoogOntwikkelingsPotentieel)
 • Lisanne van Nijnatten (Praktijk De Blik)
 • Eveline Eulderink & Yvonne Buijsen (Praktijk Hoogbegaafd)
 • Barbara van der Waarde (Orthopedagogiek van waarde)
 • Tania Gevaert (Samen Slimmer Groeien)
 • Annelie Neuteboom (Praktijk Sherpa)
 • Geke Maes (Gekend Talent)
 • Marijse van der Aar (Smart Senses)

Op het gebied van de psychometrische ontwikkeling willen we Dr. Dave Hessen van de Universiteit Utrecht bedanken voor zijn adviezen.

Er hebben ontzettend veel professionals, ouders en vooral kinderen meegeholpen met de normering van deze nieuwe intelligentietest. In de video hieronder vertellen enkelen van hen hoe zij de afname van de KIQT+ ervaren hebben.

Quote by Susan Jackson: We can't measure a three-foot organism with a one-foot ruler.